▷ Instalaciones Ahora 2005

Manteniment de la Caldera de Gasoil

“Des de Instalaciones Ahora li recordem que la revisió de les Calderes de Gas és obligatòria anualment per una empresa certificada”. Realitzem el manteniment de la caldera de gas al millor preu, assessorem al client de manera personalitzada

Oblida’t dels erros, mala combustió i despeses innesessàries amb nosaltres tot son avantatges

Contracta la revisió al millor preu

 • Cumplir amb el reglament vigente 01/03/2008 (Reial Decret 1027/2007).
 • Atenció preferent en cas d’avaria.
 • Preveu l’aparició d’avaries i augmentes el confort.
 • Allargues la vida útil de l’aparell.
 • Disminueixes de manera important la factura del consum.
 • Assessorament i recanvis garantitzats.

Manteniment de la Caldera de Gasoil

 • Neteja completa
 • Certificat revisió caldera
 • Tècnics Qualificats d'Instalaciones Ahora
 • Verificació Circuit de Calefacció
 • Revisió Anual segons Rite
 • Anàlisi de combustió
 • Comprovació fuites de gasoil
 • Verificació del funcionament de la caldera
 • Desplaçament
 • Contracte de Manteniment Anual
 • Atenció Preferent
 • Mà d'obra
 • Boquilla Injectora del cremador ( no superior 1g )
 • Recanvis
Zona 1 i 2

130 €

Zona 3

155 €

Zona 4 i 5

CONSULTAR

CONDICIONS CONTRACTES:

En tots els contractes de manteniemt inclou exclusivament el senyalat en cada un d’ells. En tots els contractes inclou tota la mà d’obra i desplaçament amb un màxim de 5 intervencions anuals a part de la revisió anual. En el cas que el tècnic determini que l’aparell no compleix la normativa i el seu estat no es el correcte es donarà per finalitzat el contracte de manteniment acordat per les dues parts. En el cas que l’aparell hagi estat manipulat per una tercera personaque no sigui d’Instalaciones Ahora, es donarà per finalitzat el contracte

El servei preferent es en horari laboral de dilluns a divendres de 8h a 18h. Caps de setmana i festius es cobraràun suplement segons la situació.

En tots els contractes no inclou cap tipus de recanvi (exccepte el contracte d’osmosis que inclou un kit de filtres per any).